Källsortering/Miljö

Örgryte koloniträdgårdar är miljödiplomerade på silvernivå enligt Koloniträdgårdsförbundets kriterier. En miljödiplomering genom Koloniträdgårdsförbundet ställer krav på föreningen och individuella lottägare att leva upp till en rad kriterier för god miljö och skyddande av biologisk mångfald. Först finns ett antal grundkriterier för att kunna miljödiplomeras och när dessa uppnåtts kan föreningen sträva mot en högre nivå av diplomering – brons, silver eller guld. Miljödiplomeringen gäller i tre år och nu är det dags att förnya den.

Läs Miljöinformation kolonin 2024, och besvara Miljögruppens enkät om du inte redan har gjort det.

Här kan du läsa om vår källsortering! Källsortering

Rek gödsling och växtskydd rev juni 2010