Källsortering/Miljö

Örgryte koloniträdgårdar är miljödiplomerade på silvernivå enligt Koloniträdgårdsförbundets kriterier. En miljödiplomering genom Koloniträdgårdsförbundet ställer krav på föreningen och individuella lottägare att leva upp till en rad kriterier för god miljö och skyddande av biologisk mångfald. Först finns ett antal grundkriterier för att kunna miljödiplomeras och när dessa uppnåtts kan föreningen sträva mot en högre nivå av diplomering – brons, silver eller guld. Miljödiplomeringen gäller i tre år och ska förnyas nästa gång år 2024.

Här kan du läsa om vår källsortering! Källsortering

Rek gödsling och växtskydd rev juni 2010