Stugor

Merparten av Örgrytekolonins kolonistugor består av en mindre byggnadsvolym med fasadmaterial bestående av trä, svart sadeltak av papp eller plåt är vanligast. Vikten av ett proportionerligt byggande och det enkla utförandet är några av de byggnadstraditioner som har levt vidare i koloniområdets äldre stugor.