Upphävande av detaljplan

Stadsbyggnadskontoret erbjuder en sista granskning av förslaget om upphävande av detaljplanen för Örgryte koloniträdgårdar, se detta dokument. Under tiden 30 mars till 13 april ges tillfälle att yttra sig. Planförslaget finns på Göteborgs Stads hemsida www.goteborg.se/planochbyggprojekt eller på Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20.

Styrelsen kommer att svara att föreningen är positiv till ändringen och ser fram emot att beslut tas som innebär att bygglov äntligen kan ges enligt arrendeavtalet.

Hör gärna av er till styrelsen med synpunkter eller om ni undrar något.

Stängt för säsongen

Stängt för säsongen

Området är stängt för säsongen.

Välkommen tillbaka till våren!

Hitta till oss: Vi finns bakom Shellmacken 7 Eleven

Helmutsrogatan 9-11. Spårvagn 2 eller 4, Hållplats Elisedal